Tanie wakacje nad morzem w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Walory Morza

26 June 2012r.

Walory przyrodnicze wybrzeża gdańskiego S.l.Typy wybrzeża (brzegu morskiego) Wybrzeża lub brzegi morskie znajdują się w miejscach, gdzie morze napotyka na ląd. Zostały one ukształtowane w wyniku działania przez tysiąclecia fal i prądów morskich, stąd ich ogólny wygląd i forma są bardzo zróżnicowane. Brzeg morski zawdzięcza swe powstanie występującym tu osadom pochodzenia glacjalnego (lodowcowego) i fluwioglacjalnego (wodnolodowcowego). Zostały one złożone podczas zlodowaceń, zwłaszcza podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Resztki lądolodu uwolniły ten region kilkanaście tysięcy lat temu. Powstało wówczas Jezioro Lodowe będące Prabałtykiem. Późniejszym fazom Morza Bałtyckiego towarzyszył rozwój odpowiedniego typu brzegu morskiego (zob. rozdz. Historia Bałtyku). Potężne siły natury zmieniają krajobraz brzegu. Morze, wiatr i deszcze niszczą brzeg dając początek nowym jego formom. Natura ma swoje prawa, jej zmiany są motorem życia na ziemi. Obecnie na wybrzeżu gdańskim można odnaleźć wszystkie typy wybrzeża charakterystyczne dla polskiej strefy brzegowej, a mianowicie: - wydmowe - klifowe - zalewowe Piaszczyste wybrzeża wydmowe są przeważającym brzegiem wybrzeży bałtyckich. Powstają w wyniku działania przybrzeżnych prądów płynących od zachodu, które przesuwają masy piasku - pochodzące ze zniszczonych klifów oraz naniesione przez rzeki. Fale budują z nich przybrzeżne wały podwodne z czasem wypychane z wody. Następnie wiatry osuszają te piaski i tworzą z nich brzegi wydmowe. Wydmy zwykle związane są z formami mierzejowymi, czego właściwym przykładem są Półwysep Helski, Mierzeja Wiślana i Cypel Rewski. Strome wybrzeża klifowe występują w miejscach, gdzie wyniosłości, a zwłaszcza wysoczyzny morenowe (pochodzenia lodowcowego) zwane kępami dotykają morza. Niszczące działanie fal morskich (abrazja) powoduje obrywanie i obsuwanie się urwistych brzegów, wskutek czego powstają plaże różnej szerokości, często zasłane zwałami kamieni pochodzącymi z morenowego wzgórza a nazywanymi rumowiskiem. Lokalizacja brzegów klifowych jest więc związana z kępami. Na wybrzeżu gdańskim są to kępy: Redłowska. Swarzewska, Oksywska, Pucka. Wybrzeże zalewowe (płaskie) pozbawione jest wydm i plaży. Wybrzeża takie występują w zalewach i ujściowych odcinkach dolin rzecznych, np. na styku z morzem pradolin Redy-Łeby, Płutnicy. Są to brzegi morskie z niskim zapleczem, bagienne, narażone na silne oddziaływanie morza. Te niskie, torfiaste brzegi obniżeniach pradolinnych, występują w rejonie Zatoki Puckiej.

ocena 4.7/5 (na podstawie 3 ocen)

Tylko wczasy nad morzem w Polsce.
Morze Bałtyckie, morze