Tanie wakacje nad morzem w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Puszcza Wkrzańska

10 October 2011r.

PUSZCZA WKRZAŃSKA rozciąga się na zachód od Szczecina ujścia Odry. Stanowi płaską równinę rzadko zaludnioną i porośniętą borami sosnowymi. Nazwa wywodzi się od rzeki Wkry (płynącej już po stronie NRD) oraz od słowiańskiego plemienia Wkrzanów, żyjącego niegdyś nad tą rzeką. Obszar puszczy wynosi około 1550 km2, w tym 1000 km* zwartego lasu. Długość ze wschodu na zachód — 55 km, a z północy na południe -ponad 40 km. Większa część puszczy znajduje się w granicach Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a tylko ok. 200 km3 -w Polsce (opodal Szczecina). Granica państwowa przebiega przez puszczę z północy na południe. Na torfiastym podłożu i wydmowych piaskach rosną tu przeważnie lasy sosnowe z domieszką brzozy, dębów i innych drzew liściastych, a jedynie w części południowej, na terenie Wzgórz Warszawskich - lasy mieszane z bukami i dębami. W miejscach najniższych, zabagnionych, występują zbiorowiska łęgowe z jesionem oraz olszyną. Częstym składnikiem tych lasów są wprowadzone przez człowieka świerki i modrzewie. Lasy Wzgórz Warszawskich, które wkraczają w obręb Szczecina, zostały przekształcone i zamienione na park leśny. Największymi osiedlami są port rybacki i letnisko TRZEBIEŻ, położone na południowym brzegu Zalewu Szczecińskiego, oraz miasteczko POLICE nad Odrą.

ocena 4.7/5 (na podstawie 3 ocen)

Polska mapa online całkowicie za darmo.
wybrzeże, puszcza, nad morzem