Tanie wakacje nad morzem w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Pisarze Pomorscy

22 May 2012r.

Nina Rydzewska, Również wierszowane opowieści dla dzieci: Gburzy z Gnieżdżewa (patrz pod G) i opowieść o Helu Bursztynowe serce.Od początku swojej działalności związał się z problematyką pomorsko-kaszubską Lech Bądkowski, znany prozaik, publicysta i działacz, jeden z głównych organizatorów Zrzeszenia Kaszubsko--Pomorskiego. W wielu jego książkach znajduje odbicie tradycja i współczesność ziemi kaszubskiej, jej odrębny Franciszek Fenikowski Lech Bądkowski Bolesław Foc klimat kulturowy: w opowiadaniach Pan Grodziska (Iskry 1955), w powieści Połów nadziei (Wydawnictwo Morskie 1959), w opowieści pisanej w konwencji legend rycerskich Pieśń o miłosnym wieńcu (Wydawnictwo Morskie 1961), w opowiadaniach "Wszystko się liczy (Ossolineum 1971). Bądkowski pracuje nad wielotomową powieścią historyczną z czasów książąt gdań-sko-pomorskich. Jest również autorem przekładu znakomitej kaszubskiej powieści A-leksandra Majkowskiego Zece i przigode Remusa (patrz pod M). Wśród wielu prac publicystycznych Bądkowskiego poświęconych tematyce regionu znajdziemy również monografię Słowińcy (Sport i Turystyka 1956). Zarówno Fenikowski, jak i Bądkowski są autorami prac scenicznych (patrz KASZUBY W TEATRZE). Osobne hasło poświęcamy Augustynowi N e c 1 o w i, Kaszubie z krwi i kości, pisarzowi z Władysławowa. Necel pisze po polsku, ale cała jego twórczość zrodzona jest z inspiracji życia pokoleń rybackich polskiego wybrzeża. Poeta i prozaik Jan P i e p k a (patrz pod P), również rodem z Kaszub, w odróżnieniu od Necla pisze i po polsku, i po kaszubsku. Jego kaszubskie wiersze pod pseudonimem Staszków Jan powstają zresztą w ostatnich latach jakby na marginesie powieści pisanych po polsku, ale całkowicie poświęconych problematyce rodzimej. Z inspiracji kaszubskiego klimatu i krajobrazu wsi wśród lasów nad jeziorem oraz jej mieszkańców zrodziła się powieść Róży Ostrowskiej Wyspa (Wydawnictwo Morskie 1960), uporczywie zwana przez krytykę powieścią o miłości, której IV wydanie ukazało się w 1972 roku. Do krainy lat dziecinnych wraca w swojej pierwszej powieści Białe są słowa miłości Edmund P u z d r o w-s k i, urodzony w Kartuzach (patrz pod P). Osobne hasło poświęcamy też Janowi Drzeżdżonowi, młodemu prozaikowi i krytykowi z Żelistrzewa (patrz pod D). Twórczość nieżyjącego już Mieczysława Z y d 1 e r a związana była również z rybackim wybrzeżem i morzem. Wymienić tu trzeba opowiadania Chleb to razowy (Wydawnictwo Morskie 1960), z których część otrzymała nagrodę Klubu Marynistów w 1959 roku. KASZUBY W MUZYCE Motywy kaszubskie wprowadził do muzyki polskiej Feliks Nowowiejski w swojej Legendzie Bałtyku. W okresie międzywojennym pieśni marynistyczne komponował Stanisław K a z u r o, którego oratorium Morze przypomniano niedawno wykonaniem w Warszawie. Współczesnych kompozytorów coraz częściej interesuje tematyka naszego regionu. Zacznijmy od seniora, profesora Kazimierza Wiłkomirskiego, założyciela konserwatorium polskiego w Ł międzywojennym Gdańsku, CfJ znanego dyrygenta, kompozytora, wirtuoza i pedagoga, po wojnie również przez czas dłuższy związanego z Operą i Filharmonią Bałtycką. Skomponował on Suitę kaszubską oraz popularną Kantatę o Gdańsku, opracował też obrzędowe pieśni kaszubskie na podwójny kwartet śpiewaczy z kameralnym zespołem. Kazimierz Wifkomirski

ocena 4.7/5 (na podstawie 3 ocen)

Zapraszamy na wczasy, nad morze do nadmorskich kurortów.
wczasy, wakacje, kaszuby, sztuka, literatura