Tanie wakacje nad morzem w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

"Ostflucht" i "Landflucht"

29 September 2011r.

Flucht w języku niemieckim znaczy ucieczka. Osf — wschód, Land - wieś. Ze słów tych uczeni niemieccy utworzyli specjalne określenie dla zjawisk demograficznych, jakie występowały nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale na całym wschodzie Rzeszy Niemieckiej. Ostflucht - ucieczka ze wschodu, Landflucht -ucieczka od roli — oto synonimy prawdziwych przemian skrywanych za buńczucznym hasłem: Drang nach Osten. Historia mówi o sytuacji wręcz odwrotnej: w ciągu 105 lat, od 1840 do 1945 — bez wysiedleń powojennych - emigrowało ze wschodnich terenów ówczesnego państwa niemieckiego—w tym z Pomorza Zachodniego (i Pomorza Gdańskiego do 1918) w głąb kraju blisko siedem milionów osób. Gwałtowny rozwój gospodarczy zachodnich Niemiec, np. Zagłębia Ruhry i Berlina nie tylko pochłaniał całość miejscowych sił roboczych, ale ponadto przyciągał nowych robotników z rolniczych i słabo rozwiniętych gospodarczo ziem na wschód od Odry. Jak obliczyli w latach trzydziestych obecnego wieku specjaliści niemieccy - około 70 proc. ludności rolniczej Pomorza Zachodniego dobrowolnie emigrowało na zachód, głównie do uprzemysłowionych okręgów Niemiec. Ten fakt nazwa to - Ostflucht.

ocena 4.7/5 (na podstawie 3 ocen)

Polska mapa online całkowicie za darmo.
Ostflucht, wybrzeże, Landflucht