Tanie wakacje nad morzem w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Kopalnie kaszubskie

23 May 2012r.

KOPALNIE KASZUBSKIE Te już eksploatowane są w powiecie kościerskim. Znaj -dujące się tam złoża kruszywa należą do najbogatszych i najrozleglejszych w Polsce. Ich zasoby oblicza się na ponad sto lat! Centralny zakład eksploatacyjny jest w Rybakach pod Kościerzyną, ale wydobywa się żwir w rejonie Skarszew, Nowego Barkoczyna, Wieprznicy i innych miejscowości. W niedalekiej już perspektywie drugim „okręgiem górniczym" Kaszub stanie się powiat pucki, gdzie geolodzy natrafili na bogate złoża soli potasowych. W wyniku wierceń, rozpoczętych w 1964 roku, ustalili oni, że w okolicach Chłapowa złoża rozciągają się na obszarze 3 km2, dalej ginąc w morzu, a w okolicach Mieroszyna o- bejmują około 6 km!. Razem kaszubskie zasoby soli potasowych szacuje się na około stu milionów ton! Ilość ta jak również jakość złóż uzasadniają celowość budowy kopalni, z których rocznie można by wydobywać około 200 tysięcy ton K20. W powiecie puckim, w rejonie Jeziora Żarnowieckiego, trwają też poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego, uwieńczone już pierwszymi sukcesami.

ocena 4.7/5 (na podstawie 3 ocen)

Tylko wczasy nad morzem w Polsce.
wczasy, wybrzeże, kaszuby, Chłapowo, mieroszyno