Tanie wakacje nad morzem w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

 

Pomorskie rolnictwo

02 październik 2011r.

Odwiecznym i podstawowym zajęciem ludności Pomorza Zachodniego było i jest dzisiaj rolnictwo, jakkolwiek klimat i warunki naturalne, z wyjątkiem niewielkiego obszaru w rejonie Pyrzyc, nie są zbyt sprzyjające. Na Pomorzu dominują gleby bielicowe o słabej urodzajności. Start rolnictwa na ziemiach pomorskich po II wojnie był bardzo trudny i złożony. Tylko środowisko naturalne — gleba, układ stosunków wodnych — pozostawało w zasadzie nie zmienione. Dewastacji uległ cały majątek ruchomy - maszyny i nieruchomy — zabudowania rolnicze. Ponad 90 procent inwentarza — bydła, trzody chlewnej itp. uległo likwidacji. Trzeba było zaczynać niemal od zera. W pierwszych latach najważniejszym zadaniem było scalenie obszarów przez kilka wieków politycznie rozdzielonych i odmiennie gospodarowanych (na Pomorzu przeważały latyfundia junkrów pruskich), o różnym poziomie gospodarki. Potem odbudowa i rozbudowa potencjału produkcyjnego i hodowlanego. Podstawą współczesnych form gospodarki rolnej na Pomorzu są duże gospodarstwa uspołecznione. Przypada na nie 60 procent gruntów. Gospodarstwa indywidualne są też z reguły większe niż gospodarstwa indywidualne na ziemiach dawnych.


Józef Borzyszkowski

22 maj 2012r.

KARSIN Gde nadchodzą cężczić chwile, niebo życó gnó blónami, mora gorzu ocze póli, to do cebie mknę myślami, twoje widzę stegne, checze i twój koscół, wej, drewniany. Przypominóm so chałupę, w chternej wiater plestół baje przypominom sobie knieje, łączi we łzach rozkwitnione, i błocyszcza, urzme, grzępe, i wielewsczi wode tonie.


Kaszuby w plastyce

22 maj 2012r.

KASZUBY W PLASTYCE W gdańskim środowisku plastycznym obok grupy malarzy marynistów, takich jak Marian M o k w a (patrz pod M), Antoni Suchanek czy Jan Gasiński — wielu artystów ulega pięknu kaszubskiego i nadmorskiego krajobrazu, oryginalnej tematyce tego regionu. Podobnie interesuje się nim niejeden artysta plastyk ze środowiska Daniel Chodowiecki. Z "Dziennikg podróży do Gdańska" opracowywanych przez Józe- "J99 fa Swatonia.