Tanie wakacje nad morzem w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  3  4  ... 5  Następna >

ZABYTKI w Gdańsku

28 August 2010r.

Historyczny ośrodek miejski Gdańska jest obok Warszawy drugim, który w czasie działań wojennych uległ niemal totalnemu zniszczeniu. Z uwagi na szczególne wartości i znaczenie historyczne podjęto decyzję przywrócenia miastu dawnego oblicza. Z odnalezionych w gruzach najdrobniejszych nawet reliktów dawnego wystroju i z posiadanej dokumentacji ikonograficznej odtworzono dawne budowle. Tam, gdzie brak było odpowiednich materiałów historycznych, gdzie życie stawiało inne wymagania, sięgnięto do własnych koncepcji.


Jantar nad Bałtykiem

28 September 2010r.

JANTAR. Pierwszą wzmiankę o wsi znajdujemy w księgach komturii malborskiej z roku 1400. Nazwa wsi wywodzi się od nazwy bursztynu, zapożyczonej w XIX wieku z języka rosyjskiego.


Westerplatte - miejsce historyczne

28 September 2010r.

Westerplatte - Tutaj w dniu 1 września 1939 roku o godzinie 4.45 rozpoczęła się II wojna światowa. Do roku 1920 Westerplatte było morskim letniskiem kąpielowym. Później gdańszczanie przekazali Polsce teren 0 powierzchni 0,8 km2 w bezpłatną „wieczystą dzierżawę", gdzie założona została Wojskowa Składnica Tranzytowa, W myśl uchwały Ligi Narodów załoga Westerplatte mogła się składać z 66 szeregowców, 20 podoficerów i 2 oficerów. Polska nie miała prawa budowy na terenie składnicy żadnych fortyfikacji ani też umocnień polowych. Uzbrojenie plutonu wartowniczego stanowiły jedynie karabiny ręczne.


Historia miasta Gdańsk

28 September 2010r.

Historia miasta Gdańsk Gdy w roku 997 przybył do Gdańską w honorowej eskorcie 30 wojów Bolesława Chrobrego biskup czeski Wojciech, chrzcząc i nawracając, było to już ludne miasto, główny gród Pomorza Wschodniego. Przypuszczalnie powstanie swoje zawdzięczał on Mieszkowi I, który przez założenie grodu-miasta chciał zabezpieczyć swoje władanie u ujścia Wisły, potężnej arterii wodnej, krzyżującej się z licznymi szlakami handlowymi.


Gdańsk Oliwa

28 September 2010r.

Gdańsk Oliwa Nad potokiem nazywanym dzisiaj Oliwskim szumiał niegdyś gęsty bór. Zdarzyło się, że w pogoni za zwierzyną zraniony został tutaj książę Subisław. Osłabiony, zasnął na polance i w czasie snu ujrzał anioła z gałązką oliwną. Od niechybnej śmierci uratował księcia pustelnik. Wdzięczny książę przyjął chrzest i ufundował klasztor. Od owej gałązki oliwnej pamiętne miejsce nazwane zostało Oliwą.


SOPOT

08 August 2010r.

SOPOT W północnej części miasta, u zachodniego wylotu ulicy Wosia Budzysza, w odległości 400 metrów od linii brzegowej wznosi się Góra Zamkowa. W dawnych czasach — jak głosi legenda — stał tu okolony mokradłami potężny zamek z murami i wieżami, w którym to panował zły król. Posiadał on nadzwyczaj piękną córkę Czopottę, którą obiecał za żonę helskiemu księciu. Ona jednak mimo surowego zakazu ojca zakochała się w młodym, dziarskim rybaku i darując mu swoje młode serce, tylko jego żoną chciała zostać. Król dowiedział się o ich tajemnych schadzkach na nadbrzeżnych wydmach i kazał wezwać młodzieńca. Gdy ten zjawił się, władca nie mówiąc ani słowa, rzucił w niego bojowym toporem. Zakrwawiony rybak skonał na łonie zapłakanej księżniczki. Wtedy dziewczyna rzuciła klątwę na ojca i wybiegła przez zwodzony most z zamku. Nazajutrz znaleziono ją martwą nad morzem, tam gdzie zawsze spotykała się z umiłowanym. Rozkochane serce nie wytrzymało tego strasznego bólu. Klątwa Czopotty spełniła się wkrótce — z prawego brzegu Wisły napadli na kraj pogańscy Prusowie, spalili warowny zamek i zabili żelaznymi toporami króla i jego drużynę.


Zatoka Gdańska

28 September 2010r.

Zatoka Gdańska jest akwatorium morskim położonym na południe od umownej linii łączącej cypel Rozewie z cyplem Briustierort. Ma kształt półkolisty — długość cięciwy wynosi 58 Mm, a głębokość wcięcia w ląd 36 Mm. Największą głębokość pomierzono tu na 113 m. Najpł} isza jestpółnocno-zachodnia część Zatoki Gdańskiej, zwana Zatoką Pucką. Umowna granica tej zatoki przebiega od cypla helskiego do cypla redłowskiego.


Strona 1 z 5,   [1]  2  3  4  ... 5  Następna >