Tanie wakacje nad morzem w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1  2  [3]

Książęta kaszubscy

23 May 2012r.

książęta kaszubscy - Pięć ich wizerunków można obejrzeć w kościele oliw-skim. Tam również znajdują, się groby niektórych z nich. Ale też na tym na ogół kończy się obiegowa wiedza o książętach gdańsko-pomorsKich. A temat jest pasjonujący. Przecież na 300 lat przed zaborem krzyżackim zaczyna, się historia Pomorza! Najstarszy zapis o Pomorzanach-pochodzi z roku 1046 i znajduje się w klasztorze Altaich w Bawarii. Więcej wiemy o Pomorzu zachodnim, szczecińskim z początków XII stulecia dzięki zachowanym żywotom świętego Ottona, którego Bolesław Krzywousty posyłał tam z misją chrystianizacji.


Wejherowo i okolice

19 July 2013r.

WEJHEROWO I OKOLICA Jest to największe miasto na Kaszubach, z ludnością 11.000 mieszk. (w czem piąta część Niemców ewangelików), siedziba władz powiatowych, oraz gimnazjum. Jako największe odpustowe miejsce djecezji chełmińskiej nazywają Weyherowo „Kaszubską Częstochową". Przed wojną miało charakter niemiecki, obecnie spolszczyło się szybko. Przy wyborach sejmowych w r. 1922 na listy polskie padło 2.450 gł. (75», na niemieckie 832 (25°/o) gł., zaś w powiecie otrzymały listy polskie 89°/o głosów.


Strona 3 z 3, < Poprzednia  1  2  [3]