Tanie wakacje nad morzem w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

 

Targi niewolników

10 September 2011r.

Jedną z tajemnic rozwoju gospodarki niemieckiej w okresie II wojny światowej była praca przymusowa cudzoziemskich robotników. Chwytanych na ulicach miast przechodniów wywożono w głąb terytorium ówczesnej III Rzeczy i używano do ciężkich prac w przemyśle i rolnictwie. Naukowcy oceniają, że w latach 1939-1945 na terenie Niemiec znajdowało się około 6 milionów ludzi oderwanych gwałtem od swych domów i rodzin, zmuszanych do pracy ponad siły. Na obszarze byłej rejencji szczecińskiej — obejmującej swym obszarem w zasadzie całe Pomorze Zachodnie - władze hitlerowskie skierowały do prac przymusowych ogółem 225190 osób z podbitych krajów europejskich. Największą liczbę stanowili Polacy — 116330 osób, obywatele radzieccy — 69324 oraz Francuzi - 20970 osób. Prócz tego zatrudniono do połowy 1940 roku 56976 jeńców polskich. W marcu 1941 r. zatrudniono na Pomorzu Zachodnim ogółem 64970 jeńców innych narodowości.